Terugblik Chemie in Amsterdam

Terugblik Chemie in Amsterdam

Ieder jaar wordt door Bètapartners Chemie in Amsterdam georganiseerd. Scheikundigen van de VU en van de UvA geven een kijkje in de keuken van hun scheikunde onderzoek. Docenten en leerlingen met een interesse in scheikunde zijn welkom om de conferentie Chemie in Amsterdam te volgen.

Deze editie van 2020 was online. Naast een aantal filmpjes over scheikunde onderzoek in Amsterdam bestond de mogelijkheid om met de wetenschappers in gesprek te gaan. Dat laatste is nu niet meer mogelijk. De vier filmpjes zijn echter nog wel hieronder te bekijken!

Prof. dr. Joost Reek, hoogleraar Supramoleculaire Katalyse (homogene katalyse), neemt je mee in zijn lab en legt uit hoe hij met zijn onderzoeksgroep werkt aan duurzame katalytische processen:

Promovendus Tessel Bouwens vertelt over haar onderzoek naar zonnecellen en welke rol artificiële fotosynthese daarbij speelt:

Promovendus Didjay Bruggeman legt uit hoe zij werkt aan het onderzoek om licht op te slaan in duurzame brandstoffen:

Prof. Wybren Jan Buma, hoogleraar Molecuulspectroscopie, laat zien hoe chemie bijdraagt aan een oplossing voor de wereldvoedselproblematiek: