Terugblik op Collegetour bij Sterrenwacht Copernicus

Op maandag 13 januari brachten 20 leerlingen en drie docenten van het Gymnasium Felisenum, Jac. P. Thijsse College en Eerste Christelijk Lyceum een bezoek aan Sterrenwacht Copernicus in Overveen. Roy Wiersma, scheikundedocente op het ECL, organiseerde dit bezoek dat een onderdeel vormde van de Collegetour Kennemerland. Natuurkundedocent Winfried Appelman, van het Felisenum, schrijft over het bezoek aan de Sterrenwacht:

“Op maandag 13 januari bracht een groep 5e klassers in het kader van de Collegetour een bezoek aan de Volksterrenwacht Copernicus in Overveen. Deze sterrenwacht is prachtig gelegen in de duinen vlakbij het station en wordt beheerd door een stichting opgericht in 1974.

Wij namen eerst een kijkje in de koepel waar een grote spiegeltelescoop en twee kleinere refractie-telescopen staan opgesteld. Een object aan de hemel kan met computersturing worden opgezocht en vervolgens worden gevolgd zodat lange belichtingstijden mogelijk zijn.

Na een mooie lezing over waarnemingen aan het zonnestelsel in historisch perspectief gingen we aan de slag met het programma Stellarium. Dit programma toont de sterrenhemel zoals deze het hele jaar door is te zien. Onze leerlingen moesten aan de hand van positiebepalingen van Mercurius, de baan van Mercurius in het eclipticavlak tekenen. Dit deden zij met verve.

Helaas moesten wij vertrekken vóórdat Venus als avondster kon worden waargenomen. Wij zullen zeker in de toekomst met belangstellende leerlingen de mooie lezingen en de waarnemingsavonden gaan bezoeken.”

24-jan-2020