Cursussen /

Vakantiecursus: Willekeur en structuur in netwerken

We duiken in de wereld van de stochastische netwerken, een hot-topic in de wiskunde over modelleren van grote netwerken. Het gaat over bijvoorbeeld sociale netwerken, biologische systemen en interacties tussen apparaten. Met mooie hoorcolleges en enkele andere (vernieuwende) onderwijsmethoden.

Veel systemen bestaan uit objecten die met elkaar verbonden zijn. In het Nederlandse spoornetwerk bijvoorbeeld zijn stations met elkaar verbonden door rails. In sociale netwerken zijn mensen met elkaar verbonden door vriendschappen. En in het Internet zijn routers met elkaar verbonden door kabels. Zelfs onze hersenen kun je zien als een netwerk, waar neuronen met elkaar verbinden als ze tegelijk vuren.
Wiskundig gezien kun je zulke systemen zien als een graaf. In een graaf noemen we de objecten knooppunten. Als er een verband is tussen twee objecten, trekken we er een lijn tussen. Leonhard Euler introduceerde grafen in 1736.

Om grote netwerken zoals sociale netwerken of het World Wide Web te modelleren, gebruiken we vaak zogenaamde stochastische grafen. In een stochastische graaf liggen de knooppunten vast maar zijn de verbindingen willekeurig. Relaties tussen objecten ontstaan namelijk vaak willekeurig, zoals vriendschappen in een sociaal netwerk. Paul Erdös en Alfréd Rényi bedachten deze stochastische grafen in de jaren 1950. Doordat er nu veel data van ongelofelijk grote netwerken beschikbaar zijn, is de theorie van stochastische grafen een hot topic in de wiskunde geworden.

In deze cursus maken we kennis met verschillende stochastische grafenmodellen en hun voor- en nadelen voor het modelleren van echte netwerken. Wiskundige inzichten over deze modellen helpen ons om vragen te beantwoorden, zoals:
Hoe vindt Google de belangrijkste webpagina’s?
Hoe verspreidt een epidemie of een internet-meme zich? 

Naast haar onderzoek naar netwerken en stochastische grafen, heeft de hoofddocente Nelly Litvak een passie voor innovatieve onderwijsmethoden. Ze is ervan overtuigd dat een mooi hoorcollege niet genoeg is om een onderwerp echt te begrijpen. Tijdens de cursus maakt zij daarom gebruik van een aantal vernieuwende onderwijsmethoden die zij heeft ontwikkeld voor haar onderwijs aan de Universiteit Twente.

Vrijdag 

15.00-15.30 Ontvangst, koffie 

15.30-15.35 Welkomstwoord 

15.35-16.20 Nelly Litvak: Modelleren van schaarse netwerken met de Erdös-Rényi stochastische graaf 

16.20-16.45 Pauze 

16.45-17:30 Nelly Litvak: Kleine patronen tellen in stochastische grafen 

17.30-18.30 Diner 

18.30-19.15 Nelly Litvak: Vrijwel zekere garantie dat een stochastische graaf is verbonden 

19.15-19.45 Pauze 

19.45-20.30 Nelly Litvak: Modelleren van schaalvrije netwerken 

Zaterdag 

09.30-10.00 Ontvangst, koffie 

10.00-10.45 Nelly Litvak: Opkomst van power laws in het preferential attachment model 

10.45-11.15 Pauze 

11.15-12.00 Nelly Litvak: Geometrie voor het modelleren van driehoeken 12.00-13.00 Lunch 

13.00-13.45 Pim van der Hoorn: Wie is het belangrijkst in een netwerk? 

13.45-14.30 Clara Stegehuis: Hoe maak je een netwerk efficiënt? 

14.30 Afsluiting

Aanmelden kan tot 01 augustus 2022 via www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus