Vakbijeenkomst: Eenvoudig formatief evalueren zonder nakijkwerk

Wegens succes herhaald!

Formatief evalueren is een krachtig hulpmiddel bij volgen en sturen van leerprocessen. Maar hoe doe je dat in een bomvolle klas, zonder bergen nakijkwerk? Deze netwerkbijeenkomst gaat over fast feedback, een praktische manier van formatieve evaluatie en feedback geven. En over hoe je bestaand lesmateriaal ombouwt naar activerende werkvormen voor fast feedback. En dit alles zonder veel voorbereiding en correctiewerk.

Regelmatige feedback is zeer effectief bij het bevorderen van het leren van leerlingen. Om goede feedback te kunnen geven is het belangrijk om de voortgang van het leerproces in kaart te brengen, zodat je op tijd en gericht kunt ingrijpen.

Het is wel een lastige klus, het leerproces continu volgen en geschikte interventies doen in een klas met dertig verschillende leerlingen. Dit kan een berg extra voorbereiding en nakijkwerk opleveren. Maar dat hoeft niet.

In deze netwerkbijeenkomst leer je dat het ook anders kan. We gaan aan de slag met fast feedback, een praktische methode voor formatieve toetsing en feedback geven. De aanpak is zo laagdrempelig dat je er direct mee kunt beginnen in je lessen. Bovendien zijn de gebruikte werkvormen activerend voor leerlingen.

Tijdens deze bijeenkomst leer je:

  • hoe je formatieve toetsing en feedback praktisch vormgeeft in je dagelijkse lessituatie
  • hoe je de uitkomsten van formatieve toetsing kunt omzetten in effectieve feedback voor leerlingen
  • hoe je bestaand lesmateriaal eenvoudig kunt omvormen naar activerende werkvormen voor formatieve toetsing en feedback geven.
  • hoe je direct en gericht het leerproces van leerlingen kunt bijsturen

16:00-16:15     Inloop
16:15-17:15      Interactief college over fast feedback
17:15-17:45      Broodjes
17:45-18:30     Zelf aan de slag; je maakt lesmateriaal dat je direct kunt gebruiken. Het is handig als je lesmateriaal en evt. een laptop meeneemt.
18:30                Afronding met uitwisseling

De inschrijving is gesloten.