Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: Genome editing en borstkankeronderzoek

Om te begrijpen hoe tumoren ontstaan en zich ontwikkelen binnen een gezond weefsel, is het cruciaal om eerst te begrijpen hoe dat gezonde weefsel in elkaar zit: Wat zijn de eigenschappen van de verschillende celtypen in dat weefsel? Hoe delen ze zich, en wanneer? Hoe krijgt het volwassen weefsel zijn vorm en functie tijdens de ontwikkeling van het organisme? 

Dr. Renée van Amerongen, associate professor aan de UvA, gaat in deze lezing in op het fundamentele onderzoek dat ze met haar groep doet naar borstkanker. Daarbij wordt gekeken naar één specifiek communicatienetwerk binnen de cel, de zogenaamde ‘Wnt pathway’. Deze route is vaak ontregeld in tumoren, maar is ook cruciaal voor de groei en het onderhoud van weefsels en organen, omdat hij het gedrag van stamcellen aanstuurt. Voor dit onderzoek wordt bijvoorbeeld de Crispr(cas) techniek gebruikt om de verplaatsing van moleculen door tijd en ruimte te kunnen bestuderen.
Het antwoord op bovenstaande vragen biedt op de lange termijn ook de informatie die nodig is om nieuwe behandelingen uit te vinden of bestaande behandelingen te verbeteren. 

Deze lezing geeft inspiratie voor onderwerpen in het biologie-onderwijs zoals genetische modificatie. Met behulp van de ‘’stempelset’’ gaan we aansluitend aan de lezing aan de slag om een inzichtelijke opdracht voor leerlingen vorm te geven. 

Programma

16.00 u Inloop

16.15 u Welkom 

16.20 u Lezing door Renée van Amerongen

17.30 u Diner

18.15 u Bespreking relevantie voor biologie-onderwijs en ontwikkelen leerlingopdracht 

19.30 u Afronding

De inschrijving is gesloten.