Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: Introductie in Modeling Instruction voor Natuurkunde

Modeling Instruction is een andere, misschien effectievere, didactiek voor bètaonderwijs waar in Amerika al veel mee gewerkt wordt. Wij zijn heel blij dat wij Dr. Dan MacIsaac en Dr. Kathleen Falconer bereid hebben gevonden om met ons een dag lang deze didactische aanpak te verkennen. Wij nodigen ook vakdidactici Natuurkunde van zowel universiteiten als hogescholen uit om hieraan deel te nemen. Het doel is om te kijken of deze aanpak in de Nederlandse situatie toepasbaar is en welke vervolgstappen we willen nemen. 

Bij Modeling Instruction(TM) werken leerlingen volgens de modelleercyclus: leerlingen verwoorden een toetsbare hypothese, ontwerpen een experiment om deze hypothese te testen, voeren het experiment uit en bouwen vervolgens een wetenschappelijk model op, op basis van de data uit hun experiment. Dit model wordt op verschillende manieren gerepresenteerd: in woorden, met grafieken, met formules en met verschillende diagrammen. 

Ze gebruiken dit model vervolgens om voorspellingen te doen over vergelijkbare situaties. Ten slotte worden ze geconfronteerd met een situatie waar hun model geen uitspraak over doet, waarna er een nieuw model wordt opgebouwd. Hierna wordt ook dit model gebruikt voor nieuwe situaties en zo wordt de cyclus steeds opnieuw doorlopen.

Bij deze introductieworkshop leer je:

  • Wat Modeling Instruction inhoudt
  • Hoe leerlingen een experiment kunnen ontwerpen, uitvoeren en er verslag van kunnen doen door middel van een whiteboard
  • Hoe je als docent de leerlingen zelf een betekenisvolle discussie kan laten voeren over hun experimenten.
  • Hoe leerlingen hiermee mentale modellen kunnen opbouwen over de werkelijkheid

 

Er zal vooral gewerkt worden vanuit een natuurkunde context.

10:00 – 10:15      Welkom en kennismaken

10:15 – 10:45      Introductie Modeling Instruction en de American Modeling Teachers Asociation (AMTA)

10:45 – 11:00    Pauze

11:00 – 13:00  Practicum

13:00-13:45      Lunch

13:45-14:15       Verslaglegging via whiteboards

14:15 – 15:45    Whiteboard discussie

15:45 – 16:00   Pauze

16:00 – 18:00   Discussie: kan modeling instruction een rol spelen in het Nederlandse onderwijs en zo ja: welke?

“Aansluitend op de bijeenkomst zullen we bij een buffetmaaltijd napraten. De kosten hiervoor zijn 20 Euro pp. Geef op het formulier aan of je mee wilt eten.”

De inschrijvingen zijn gesloten.