Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: kunstmatige eiwitten voor nieuwe medicijnen en diagnostiek

Hoe maak je kunstmatige eiwitten en wat zijn de toepassingen ervan? Dit is een bijeenkomst over state of the art scheikunde.

Eiwitten zijn de werkpaarden van de cel. Ze voeren alle centrale celfuncties uit. Ze fungeren als motoren, zijn betrokken bij communicatie tussen en in cellen, ze faciliteren allerlei syntheseprocessen en nog veel meer.

De vouwing van eiwitten is cruciaal voor hun functie. Het toepassen van kennis van eiwitvouwing op andere moleculen biedt veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en diagnostiek.  

Maak kennis met dit inspirerende vakgebied binnen de scheikunde en doe ideeën op over hoe je dit meteen in je lessen kunt gebruiken.

Let op: de lezing en interactie met de spreker zijn in het Engels.

Voor meer informatie over het onderzoek van Tom Grossmann: www.grossmannlab.com

15:45-16:00 u inloop

16:00-17:00 u lezing met Q&A door Tom Grossmann, hoogleraar organische en biomimetische chemie aan de Vrije Universiteit

17:00-17:45 u in kleine groepen en m.b.v. voorbeeldlesmateriaal aan de slag met de vraag: hoe brengen we de kennis uit de lezing de klas is? 

17:45-18:00 u uitwisseling en afsluitingDe inschrijving is gesloten.