Online sessie /

VB: Terugkom-les deeltjesfysica in de klas (let op online)

Begin dit jaar is er een korte cursus geweest van vijf bijeenkomsten over kerndeeltjes, met als onderwerpen het standaardmodel, de samengestelde deeltjes en de detectie en analyse van botsingen. In de sessies zijn zowel theorie als didactiek besproken. 

De meeste deelnemers hadden nog geen ervaring met het geven van deze keuzemodule voor 6 VWO. Inmiddels zullen een aantal dat gedaan hebben of dit nieuwe schooljaar dat gaan doen. Voor hen is woensdag 30 november een zogenaamde “terugkom-les” gepland waarin men opgedane ervaringen kan uitwisselen zodat men van elkaars fouten en ontdekkingen kan leren. 

Naast de deelnemers aan de cursus van dit voorjaar zijn ook docenten welkom die al langer het keuzeonderwerp kern- en deeltjesprocessen hebben gegeven. Ook jouw ervaring is nuttig om met de nieuwkomers te delen en het is ook interessant om met elkaar didactische ervaringen en tips uit de praktijk uit te wisselen, bijvoorbeeld over de toetsvormen.

Voor deze ervaren docenten zijn er natuurlijk geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden! 

De opzet van de fysieke terugkom-les is:

 1. Korte herhaling van de cursuslessen
 2. Opgedane ervaringen:
  • Wanneer en hoe vaak
  • Volgens welke bestaande methode (of eigen werk)
  • Is de bestaande methode geheel gevolgd of aangepast? Hoe? Waarom?
  • Welke onderwerpen werden gemist in de kerndeeltjescursus voor het geven van de keuzemodule
  • Welke onderwerpen paste je aan (en hoe) in de kerndeeltjescursus voor het geven van de keuzemodule
  • Welke aangereikte praktische onderdelen werkten voor de leerlingen
  • Welke aangereikte praktische onderdelen werkten niet
  • Welke praktische onderdelen heb je zelf bedacht of aangepast en hoe werkten die?
  • Hoe wordt dit onderwerp getoetst, welke criteria worden gehanteerd en hoe bevalt dat.
  • Was er samenwerking met anderen (docenten, universiteit, instituten e.d.): op welk gebied/ondersteuning
 3. Afstemmen over wensen vervolg samenwerking aan dit onderwerp

 

15:30   Inloop

16:00   Korte herhaling van de cursuslessen

16:30   Opgedane ervaringen

17:15    Afstemmen over wensen vervolg samenwerking aan dit onderwerp

17:30   Diner en napraten

19:00   Afsluiting

De inschrijving is gesloten. Neem contact op met Monique Jhinnoe voor deelname.