Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Van klein naar groot

Dit materiaal is bedoeld voor 3 projectmiddagen, 9 lesuren. Wij gebruiken het als pilot in het eerste jaar van Mens & Natuur, dat we doen in klas 1 Gym, schooljaar 2005-2006. Tussendoor moet huiswerk worden gedaan. Onderwerp: meten van afstanden en hoeken, rekenen met verschillende grootheden, schaalbegrip (aardrijkskunde en astronomie), parallaxmethode voor afstanden in heelal, onderzoek doen naar hoogte en afstand van zelfgebouwde raketten.

De powerpoint kan worden vertoond aan het begin van de derde projectmiddag. Opgenomen is een bewerking van de diaserie/film Machten van tien, gemaakt door collega’s van het SintVitus College in Bussum. Het geheel is verpakt als zip file

Bijlages
:
powerpoint-van-klein-naar-groot
van-klein-naar-groot-projecttekst-orig
van-klein-naar-groot-ii-projectomschrijving