Vakbijeenkomsten /

Kunst door een Bètabril – deel 1

Voor leerlingen lijken kunst en bèta twee op zichzelf staande werelden die nauwelijks raakvlakken met elkaar hebben. In het schooljaar 2023-2024 organiseren we daarom vanuit Bètapartners drie verschillende vakbijeenkomsten die meer laten zien van de verborgen bètawereld achter kunst. Twee staan er gepland in het najaar en een in het voorjaar.

Op 5 oktober trappen we af met een bijzondere locatie: het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar zal Katrien Keune een lezing geven. Ze is bijzonder hoogleraar moleculaire spectroscopie aan de UvA en tevens Hoofd Science van het Rijksmuseum. Ze neemt ons mee langs verschillende aspecten van Operatie Nachtwacht, het grootste onderzoek naar de Nachtwacht ooit. Je leert alles over de bijzondere onderzoekstechnieken die hierbij zijn gebruikt. Aansluitend is er ruimte om vragen te stellen over de techniek achter dit bijzondere project.

Vervolgens worden we rondgeleid door het Ateliergebouw van het Rijksmuseum, waar de verschillende kunstschatten onderzocht en gerestaureerd worden. Dit is een unieke kans om een kijkje achter de schermen te krijgen. Tijdens de rondleiding wordt onder andere ingegaan op de scheikunde en natuurkunde achter bepaalde technologieën.

We sluiten de dag af met casestudies die goed te gebruiken zijn tijdens de lessen scheikunde en bij de NLT-module “Van Gogh onder de loep”. Daarnaast besteden we aandacht aan het prachtige lesmateriaal dat het Rijksmuseum heeft ontwikkeld. Aan de hand van zeven verschillende schilderijen uit de collectie, leren leerlingen verschillende chemische concepten toe te passen.

14:15                    Inloop

14:30                   Lezing en Q&A door Katrien Keune over Operatie Nachtwacht

15:30                   Rondleiding Ateliergebouw

16:30                   Zelf aan de slag: case study

17:15-18:30        Lesmateriaal Rijksmuseum en afronding

De bijeenkomst zit vol. Je kunt een mail sturen naar betapartners@vu.nl, we plaatsen je op de wachtlijst.