Vakbijeenkomsten /

Kunst door een Bètabril – deel 2

Voor leerlingen lijken kunst en bèta twee op zichzelf staande werelden die nauwelijks raakvlakken met elkaar hebben. In het schooljaar 2023-2024 organiseren we daarom vanuit Bètapartners drie verschillende vakbijeenkomsten die meer laten zien van de verborgen bètawereld achter kunst. Twee staan er gepland in het najaar en een in het voorjaar.

Op 30 november 2023 is de tweede vakbijeenkomst. In samenwerking met het Van Gogh Museum bieden we je in deze vakbijeenkomst een unieke kans om een kijkje achter de schermen te krijgen bij het restaureren van schilderijen in het Van Gogh Museum. Een veel gebruikte module binnen het vak Natuur, Leven en Technologie (nlt) is de module “Van Gogh onder de loep”. Tijdens deze bijeenkomst krijg je waardevolle informatie die je kunt gebruiken bij het geven van deze module.

We beginnen het programma met een bezoek aan het restauratieatelier, waar een restaurateur ons meeneemt in een verhaal langs verschillende analysetechnieken die worden gebruikt bij de restauratie van schilderijen. Daarna bezoeken we het fotolab van het Van Gogh Museum, waar we onder andere de Hirox 3D-microscopen zullen zien. Met behulp van deze microscopen kun je tot in de kleinste details kijken naar de kenmerken van een schilderij. Tijdens dit eerste gedeelte wordt de verbinding gelegd tussen de bètavakken en het restaureren van schilderijen. Voor de NLT-module is het een must en voor de andere bètavakken een leuke context om te gebruiken in de les. Het Van Gogh museum heeft prachtig lesmateriaal wat voor NLT maar ook andere bètavakken goed te gebruiken is. 

We sluiten af met een rondleiding in het museum, waarbij een medewerker ons meer zal vertellen over de bijzonderheden die ze zijn tegengekomen bij de restauratie van verschillende meesterwerken. Aan het einde van de rondleiding hebben we tot slot een hapje en een drankje en gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de verschillende aspecten van het restaureren kunnen gebruiken als context in onze lessen.

 

Bij te veel aanmeldingen hebben collega’s die niet naar de eerste bijeenkomst zijn geweest voorrang.

15:00                   Inloop

15:10                    Korte inleiding in de Lezingzaal

15:20                   Rondleiding in twee groepen in het Atelier en Fotolab

16:20                   Rondleiding museum

17:20                   Borrel

Deze bijeenkomst zit vol. Je kunt een mail sturen naar betapartners@vu.nl, we plaatsen je op de wachtlijst.