Materialenmarkt

Lesbrieven en materialen vóór docenten dóór docenten

Wegverlichting

Dit is een praktische opdracht voor wi en na. Leerlingen onderzoeken bij wiskunde de functie die de verlichtingssterkte op een wegdek weergeeft als functie van afstand tot en hoogte van een lantaarnpaal. Bij natuurkunde meten ze met een luxmeter de verlichtingssterkte van een lamp in het lab en een straatlantaarn. Theorie en praktijk worden vergeleken.Leerlingen maken een verslag van dit onderzoek, dat voor NA en WI kan meetellen.

Bijlages
:
praktische-opdracht-wiskunde-b-en-natuurkunde-vwo