DOT/PLG /

PLG Modeldidactiek – sessie 1/3

Komend schooljaar gaan we met de PLG voor Modeling Instruction voor natuurkunde door onder de naam Modeldidactiek. Tijdens deze eerste bijeenkomst van dit schooljaar gaan we naast natuurkunde aan de slag met activiteiten voor biologie- en scheikunde docenten, zodat zij kunnen kijken of deze didactiek ook geschikt is voor hun vakken. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 10 april 2024 en de derde bijeenkomst op 6 juni 2024.

Het afgelopen jaar hebben we met een groep docenten een verkenning gedaan of deze didactiek toepasbaar is in de Nederlandse situatie. Deze docenten zijn er heel positief over en een aantal doen het ook al in hun lessen. Zie ook de NVOX . In schooljaar 2023-2024 kunnen ook andere geïnteresseerde docenten en lerarenopleiders aansluiten bij de PLG. Dankzij de American Modeling Teachers Association (AMTA) hebben we toegang gekregen tot een database met activiteiten die we willen vertalen en uitproberen.

Voor meer informatie zie ook de pagina van het project Modeldidactiek.

Gedurende het schooljaar 2023-2024 zullen natuurkundedocenten gezamenlijk hun vaardigheden verder ontwikkelen in practica, het gebruik van whiteboards en het leiden van discussies tussen leerlingen volgens de Modeling Instruction (M.I.) didactiek. De deelnemers zullen de besproken activiteiten uitproberen in hun lessen en deze zullen worden gefilmd. Ervaringen worden uitgewisseld tijdens de bijeenkomsten.
Aan deze serie bijeenkomst kunnen ook docenten meedoen die nog niet eerder waren aangehaakt maar weleens willen kijken of het wat voor hen is. Voor deze doelgroep een korte introductie: A Modeling Approach to Physics Instruction – YouTube.

Voor biologie en scheikunde gebruiken we deze bijeenkomst als eerste verkenning bedoeld als inspiratie voor je lessen. Als je vervolgens geïnteresseerd bent in specifieke onderwerpen bent kun je zelf kijken in het AMTA materiaal. Eventueel kunnen we voor biologie en / of scheikunde aparte PLG’s op gaan starten.

Wat is Modeling Instruction (™)
Deze didactiek voor onderzoekend leren is voor het Amerikaanse onderwijs grondig uitgedacht door de AMTA organisatie en geschikt voor alle bètavakken. De vakinhoud wordt daarmee niet eerst uitgelegd, maar er wordt gestart met een experiment. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak effectiever is dan traditionele manieren van onderwijs.

Bij Modeling Instruction(™ ) werken leerlingen volgens de modelleercyclus: leerlingen verwoorden een toetsbare hypothese, ontwerpen een experiment om deze hypothese te testen, voeren het experiment uit en bouwen vervolgens een wetenschappelijk model op, op basis van de data uit hun experiment. Dit model wordt op verschillende manieren gerepresenteerd: in woorden, met grafieken, met formules en met verschillende diagrammen.
Ze gebruiken dit model vervolgens om voorspellingen te doen over vergelijkbare situaties. Ten slotte worden ze geconfronteerd met een situatie waar hun model geen uitspraak over doet, waarna er een nieuw model wordt opgebouwd. Hierna wordt ook dit model gebruikt voor nieuwe situaties en zo wordt de cyclus steeds opnieuw doorlopen.

De opdrachten voor de leerlingen zijn zeer zorgvuldig uitgedacht. Er is veel vrijheid, maar door de randvoorwaarden die gesteld worden garandeert de docent het optimale resultaat. Er is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar waarmee de docent goed ondersteund wordt.

Docenten en leerlingen vinden lessen in deze vorm meestal erg leuk. In plaats van weer een les in de schoolbanken gaan ze in groepen zelf aan de slag in de klas of daarbuiten. Bij het bekijken van de resultaten van de experimenten ontstaat verwondering, en daarmee ook interesse en motivatie.

Wil je actiever meedoen?
We hebben subsidie aangevraagd bij het Groeifonds traject Impuls Open Leermateriaal en voorlopig toegekend gekregen. Dat maakt het mogelijk om meer tijd te besteden aan uitwerken van het materiaal, dit beschikbaar te maken voor Nederlandse collega’s en nascholingsactiviteiten te ontwikkelen. Heb je zin om een actievere rol te vervullen, we hebben budget voor je uren beschikbaar. Neem even contact op!

14:15            Inloop

15:00           Introductie voor nieuwe docenten

15:15            Modeling Activiteit 1 (scheikunde)

16:00           Pauze

16:15            Modeling activiteit 2 (biologie)

17:00           Materiaalontwikkeling

17:30           Diner

18:15            Modeling activiteit 3 (natuurkunde)

19:00           Afsluiting