Vakbijeenkomst Wiskunde: Het Mandelbrot Mysterie

In de jaren tachtig van de vorige eeuw onthulde Benoit Mandelbrot met computerplaatjes de prachtige structuren die ontstaan bij het oneindig vaak toepassen van eenvoudige functies. Deze vakbijeenbijeenkomst behandelt de wiskunde achter deze structuren zoals die ook voorkomt in de UvA-webklas Het Mandelbrot Mysterie voor leerlingen in 5 en 6 vwo die in november 2019 draait. Handig voor wiskunde D-docenten die overwegen met leerlingen mee te doen aan de webklas maar ook interessant voor andere belangstellenden.

Doel
Deze bijeenkomst verfijnt je waardering voor de schoonheid van complexe dynamica. Verder verwerven docenten die met leerlingen aan de webklas mee gaan doen voldoende kennis om tijdens de lessen effectief te kunnen helpen.

Voor de bijeenkomst bestudeert elke deelnemer de stof van de eerste week van de webklas.

Inschrijven
Voor deze nascholing meld je je aan via onderstaand inschrijfformulier.
Inschrijven voor de webklas (voor jezelf en voor leerlingen van vwo 5/6) kan via deze link: https://www.betapartners.nl/mandelbrot-mysterie/.

17.00 u Ontvangst

17.15 u Juliaverzamelingen

18.00 u Maaltijd

19.00 u Organisatie van de webklas

19.30 u De Mandelbrotverzameling

20.30 u Afsluiting

De inschrijving is gesloten.