Auteur: Melanie Rosenhart

Projectleider PAL en profielwerkstuk.nl  Vanaf januari 2024 versterk ik het team van Bètapartners. Ik heb een achtergrond in de Neurowetenschappen en in de Filosofie & bio-ethiek. Hoewel ik al snel wist dat ik zelf geen onderzoeker wil zijn, blijf ik graag van dichtbij betrokken bij de...

Systeemdenken is een belangrijke vaardigheid voor het begrijpen en oplossen van complexe problemen (klimaat, voedselvoorziening, natuurbeheer, recessie, etc.). In deze cursus op aanvraag richt zich op het kennismaken met niveau 2, 3, 4 (basis en uitgebreid) van conceptueel modelleren in DynaLearn. Elke bijeenkomst staat er...

Tijdens deze bijeenkomst op 20 juni gaan we in op de toekomst van de circulaire chemie als oplossing voor het afvalprobleem en oprakende grondstoffen. Aansluitend gaan we aan de slag met nieuw lesmateriaal over fosfaatterugwinning....

Hoe krijgen we meer jongeren enthousiast voor bèta en techniek? Hiervoor zijn leuke en informatieve studieloopbaan (LOB) activiteiten essentieel. Want alleen met effectieve LOB-activiteiten kunnen we een verbinding maken tussen de vakinhoud op school en mooie beroepsperspectieven. Kortom: enthousiasme opwekken en omzetten naar een gerichte...

Oktober en november waren drukke en leerzame maanden gevuld met vele leerlingactiviteiten op de VU en UvA, georganiseerd door Bètapartners. Deze periode stond in het teken van de profielwerkstukbegeleiding, Science Labs en masterclasses, uiteenlopend van thema’s binnen de biologie tot aan de wiskunde. Leerlingen hadden...

Het jaarlijkse docentencongres over de laatste stand van zaken op het gebied van natuur-en sterrenkunde onderzoek op de VU en UvA met lezingen, workshops en rondleidingen. Docenten worden van harte uitgenodigd om een aantal van hun meest gemotiveerde leerlingen mee te nemen. ...