Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Harry Mons

In dit artikel vertelt Harry Mons, scheikundedocent op het Trinitas Gymnasium in Almere, over zijn afstandsonderwijs ten tijde van corona. Hoe pakt hij het aan, hoe gaat het, en wat vinden hij en zijn leerlingen ervan?

“Bij ons op school bieden we de lessen online aan en de leerlingen leveren het huiswerk online in. In de beginweken was er een overdaad aan online tools die gebruikt werden. Dit was verwarrend voor de leerlingen. Nu maken we vooral gebruikt van MS Teams en Powerpoint met audio- en video-ondersteuning. Voor het inleveren van het huiswerk maken we gebruiken van itslearning (dit gebruikten we al op school) en soms ook de (school)mail. Bij itslearning is het namelijk niet mogelijk om grote files te uploaden.

Toen we net gestart waren, vonden lessen van verschillende vakken soms gelijktijdig online plaats. De schoolleiding heeft dit punt goed opgepakt en een lesrooster gemaakt voor de online lessen en een universele lesbrief. Zo krijgen de leerlingen de informatie en opdrachten voor alle vakken op dezelfde manier aangeboden, en is het duidelijk wanneer en hoe ze de les krijgen en hoe ze het huiswerk moeten inleveren.

Het grootste deel van de leerlingen pakt het goed op en gaat aan het werk. Als leerlingen hun huiswerk niet maken, krijgen ze eerst een berichtje via itslearning. Na een dag bel ik de leerlingen en als dat niet lukt bel ik één van de ouders. Dat is héél effectief: ouders bellen! Mijn mentorleerlingen bel ik om de week voor een persoonlijk gesprekje: Lukt het thuis? Heb je een eigen laptop?

Qua interactie met de leerlingen tijdens de lessen, kunnen de leerlingen in Teams direct reageren. Voor de lessen met Powerpoints kunnen ze via itslearning of mail vragen stellen. Het zijn net als in de gewone lessen altijd dezelfde leerlingen die ook nu reageren.

Toetsen die meetellen voor de overgang of SE’s heb ik nog niet gegeven en ik weet ook niet of ik dat ga doen. Formatieve toetsen probeer ik met een kort vragenlijstje dat ze moeten invullen en insturen door middel van een foto.

Het geven van online onderwijs is in ieder geval niet de reden waarom ik 10 jaar geleden het onderwijs in ben gegaan, na 25 jaar als organisch chemicus in de researchindustrie gewerkt te hebben. Directe interactie en in de les oefenen is veel leuker en je hebt een beter beeld van de leerlingen (die extra hulp nodig hebben).

Ook de leerlingen vinden het online onderwijs toch minder leuk dan normaal onderwijs. Een paar citaten van mijn mentorleerlingen:
• ‘Saai.’
• ‘Ik dacht dat ik dit nooit zou zeggen: Ik wil weer naar school.’
• ‘Ik mis school, ja zelfs de docenten.’
• ‘Docenten gaan wel helemaal los met huiswerk geven. Het is veel te veel.’

Als de scholen straks weer open zijn, wil ik sommige lessen ook als Powerpoint met uitleg (audio) gaan aanbieden. En ook zal ik al bestaand online materiaal (zoals de scheikundelessen van Sieger Kooij) vaker gaan aanbieden als lesmateriaal.

Tot slot nog een tip: Schroef de ambities wat terug, en overlaad de leerlingen niet met huiswerk en andere opdrachten!”

Lees ook:

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Herbert van de Voort

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Paul Delcour

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent August Roelofsen

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Koen van der Sluijs

Het afstandsonderwijs van scheikundedocent Roy Wiersma

Het afstandsonderwijs van natuurkundedocent Bert Haalboom

Het afstandsonderwijs van biologiedocent Yvonne Doorduyn

28-apr-2020